Medya’da sizin için faydalı olacak en doğru mecrayı tespit ediyoruz.
Bu alanlarda itibar yönetimi gerçekleştirirken aynı zamanda kriz ve zamanlarında imdadınıza yetişiyoruz.

  • İçerik Yönetimi
  • Dijital İletişim
  • İtibar Yönetimi
  • Medya İlişkileri
  • Risk, Kriz ve Konu Yönetimi